Ladataan...

Tuotteet  

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Päivitetty 22.5.2018

 1. Rekisterin ylläpitäjä

Mielikuvitusmaa Oy
Virastokatu 1
32700 Huittinen
Y-tunnus: 2770677-5
+358 40 500 4130
www.mielikuvitusmaa.fi
info@mielikuvitusmaa.fi
(myöhemmin: Mielikuvitusmaa)

 1. Yhteyshenkilö

  Maria Kankaanranta, Mielikuvitusmaa Oy
  Virastokatu 1
  32700 Huittinen
  info@mielikuvitusmaa.fi

 2. Rekisterin nimi

Mielikuvitusmaan asiakasrekisteri
Uutiskirjeen tilaajarekisteri

 1. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt verkkokaupassa Mielikuvitusmaan asiakkaaksi tai tehnyt ostoksia Mielikuvitusmaan verkkokaupasta. Asiakas on antanut yhteystietonsa asiakassuhteen ylläpitoa vaadittavia toimenpiteitä (kuten tilatun tuotteen saapumisilmoitus) varten. Asiakas on tilannut uutiskirjeen tai antanut suostumuksensa tulla lisätyksi uutiskirjeen tilaajarekisteriin.

Rekisterin käyttötarkoitus on Mielikuvitusmaan asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaan tilausten käsittely ja arkistointi, sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös lähetettyjen pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Mielikuvitusmaan toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin tai henkilökohtaisemmin kohdennettuun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

 1. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröityneen henkilötietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista
 • Tilausten seurantatiedot, tilaustiedot ja -historia
 • Yritysten tiedot (y-tunnus, sähköposti, puhelinnumero, postiosoite)
 • Muut mahdolliset yksilöitävät tunnukset, kuten ikä, sukupuoli, äidinkieli tai muut asiakkaan mahdollisesti omalla suostumuksella antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Asiakaspalautteita
 • Arvonta- ja kilpailuvastaustiedot (ei muodostu rekisteriä, ellei itse anna suostumusta esimerkiksi uutiskirjeen tilaamiseen)
 1. Mistä saamme tiedot?

Asiakas rekisteröityy itse verkkokauppaan / uutiskirjeen tilaajaksi. Asiakas tekee tilauksen ja antaa toimitusosoitteeksi kolmannen henkilön henkilötiedot. Asiakassuhteen hoitamiseksi tarvittavat tiedot asiakas antaa henkilökohtaisesti. Asiakas osallistuu arvontaan. Asiakas ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti käytössämme olevia kanavia pitkin (sähköposti, puhelin, Facebook, Instagram, myymälä). Kolmas taho ostaa lahjakortin myymälästämme, kassajärjestelmäämme rekisteröimme silloin lahjakortin saajan etu- ja sukunimen (lahjakortin saajan tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen). Ostajan halutessa lahjakortti voidaan kirjoittaa myös nimettömänä (tällöin mahdollisesti kadonnutta korttia ei voi käyttää).  

 1. Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Mielikuvitusmaan käytössä, paitsi verkkokaupan käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen taikka maksunvälityksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Mielikuvitusmaan ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi maksunvälityksessä verkkokauppaostosten yhteydessä tai lainsäädännön niin velvoittaessa.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Mielikuvitusmaan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi välttämätöntä.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Maksunvälittäjänä verkkokaupassamme toimii Paytrail, jonka rekisteriseloste löytyy osoitteesta: https://www.paytrail.com/tietosuojaselosteet

 1. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin tietosisältö säilytetään salatussa muodossa palveluntarjoajan palvelimilla, joissa on käytössä ajantasaiset vartiotoimet.

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne Mielikuvitusmaan henkilöstöstä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Toimintaamme sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on omat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmiin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu salasanoilla, palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoja luovutetaan vain asiakkaalle itselleen (vaaditaan tunnistautuminen) tai lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten viranomaisen pyynnöstä.

 1. Mitkä ovat henkilön oikeudet rekisteröityneenä?

Rekisteröityneenä henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistamista. Henkilöllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröityneenä henkilöllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä henkilöllö on myös oikeus vastustaa henkilöön kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on henkilön ja Mielikuvitusmaan välinen asiakassuhde. Vaatimuksen yhteydessä tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustetaan käsittelyä. Mielikuvitusmaa voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

 1. Miten voi pyytää lisätietoja henkilötiedoista tai poistaa ne rekisteristämme?

Ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme ylinnä mainittujen yhteystietojen välityksellä. Varmistaudu todentamaan henkilöllisyytesi, sillä emme luovuta henkilötietoja, ellemme voi varmistautua henkilöllisyydestä.

Uutiskirjeen tilauksen peruutus tapahtuu joko ottamalla yhteyttä Mielikuvitusmaan asiakaspalveluun tai uutiskirjeen alareunassa olevasta tilauksen peruuttamis-painikkeesta.